Op wat voor soort begeleiding kan ik rekenen?


Alleen als je de anonieme, begeleide versie van de cursus volgt heb je recht op begeleiding. Op drie vooraf afgesproken momenten neemt je begeleider via het berichtenscherm contact met je op. In een uitzonderingsgeval en met jouw goedvinden kan er voor worden gekozen telefonisch contact te hebben.

De begeleiding heeft als doel je te motiveren en te helpen bij eventuele hindernissen die je ondervindt bij het maken van je opdrachten en huiswerk. De begeleiding is niet bedoeld voor het bespreken van je klachten.